09125077290
02122503041
02188517311

لیست قیمت انواع پارتیشن

نوع پارتیشن مقدار پارتیشن قیمت پارتیشن(ریال)
پارتیشن تک جداره(6 میل آلومینیوم) یک متر مربع 3000.000.000
پارتیشن تک جداره(6 میل آلومینیوم) یک متر مربع 3000.000.000
پارتیشن تک جداره(6 میل آلومینیوم) یک متر مربع 3000.000.000
پارتیشن تک جداره(6 میل آلومینیوم) یک متر مربع 3000.000.000

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.