09125077290
02122503041
02188517311

پارتیشن های ام دی اف چیست؟

پارتیشن های ام دی اف چیست؟

به مجموعه پارتیشن هایی گفته می شود که سازه اصلی آن ام دی اف می باشد را پارتیشن ام دی اف می نامند

و این نوع پارتیشن در نوع تک و دوجداره موجود است که هر دو نوع تک و دوجداره به لحاظ کیفیت و نوع اجرا متفاوت میباشد

ام دی اف شامل رنگ بندی میباشد و توسط شرکتهای ایرانی پخش میشود که بعضی از این شرکتها را میتوان آریا،پویا،ایزوفام،طبیعت،اتریش،کاسبین و صابین نام برد

پارتیشن

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.