درباره ما

شیک پارتیشن در سال 1384 بمنظور معرفی سبک جدیدی از طراحی داخلی و اداری پس از 6 سال کسب تجربه و تحصیل در زمینه
 
طراحی داخلی در شهر لندن به ایران بازگشت و در ابتدا با نام و سایت فضا گستر آغاز به فعالیت نمود و پس از یک سال حضور در
 
کشور عزیزمان ایران نام خود را به شیک پارتیشن تغییر داد و با هدف حفظ سرمایه مخاطبان خود و شناخت نیازهای آنها قدم در
 
مسیر طراحی نو آوری و تولید نهاده و در کنار سایر شرکتها به رقابت پرداخته و همواره کارایی در فضا زیبایی در نما را سر لوحه
 
تلاشهای خود قرار داده است و با انجام پروژه های بزرگ تمام تلاش خود را بکار گمارده تا در کنار  تولید و اجرای انواع پارتیشن که
 
تخصص شیک پارتیشن است  در زمینه تزیینات و دکوراسیون داخلی شامل سقف کاذب پرده دیوارکوب پارکت کابینت و غیره... نیز
 
.دست توانایی دارد.شیک پارتیشن است که شیک است شیک  می خواهد و شیک می نگرد با ما همیشه شیک باشید

 

پارتیشن شاددل