09125077290
02122503041
02188517311

آیا نحوه محاسبه پارتیشن های تکجداره با کلاف آلومینیوم مثل پارتیشن دوجداره ام دی اف است ؟

آیا نحوه محاسبه پارتیشن های تکجداره با کلاف آلومینیوم مثل پارتیشن دوجداره ام دی اف است ؟

توضیح اینکه نحوه مخاسبه متراژ مانند دوجداره بوده و تنها طول مورد نیازی که میخواهد پارتیشن شود را در

ارتفاع مورد نیازتان ضرب کنید و برای هر عدد درب اختلاف قیمت درب آن است به خاطر اینکه وزن آلومینیوم به

کار رفته به اضافه قفل و لولا و دستگیره بیشتر از دو جداره است

مثال اگر 5 متر طول پارتیشن و ارتفاع 2 متر باشد و یک عدد درب هم نیاز باشد برای پارتیشن تکجداره 6 میل

میشود 10 متر مربع ضرب در 700 هزار تومان به اضافه یک عدد ما به تفاوت درب 2 میلیون هزار تومان و یک عدد

هزینه حمل کالا و ده درصد مبلغ کل هزینه نصب  یعنی:

10 ×700.000=7.000.000+2.000.000+300.000+930.000=10.230.000 هزار تومان

در پارتیشن تک جداره 16 میل ام دی اف و 16 میل لترون فقط هزینه پارتیشن فرق میکند و هزینه درب و حمل
کالا مشترک است

کلیه حقوق این سایت متعلق به شیک پارتیشن می باشد.